Napíšte mi a dohodnime si osobné stretnutie

Bratislava

Slovakia

0948163262

Koučing, joga, meditácia a masáž tibetskými misami

koucing maya.jpg

Koučing

Vedomá voľba smerom ku spokojnosti

 

Koučing je spoločné hľadanie riešení na vaše odpovede, či už v pracovnom alebo osobnom živote. Kouč vám neporadí, pre čo sa máte rozhodnúť vo svojom živote, ale je sprievodca, aby ste našli svoje vlastné odpovede, čo potrebujete vy. Koučing je sprevádzanie prítomnosťou....to vystihuje výrok “netlač rieku, tečie sama“.

Aj v koučingu (tak ako napríklad v terapii) sa vyskytuje viac smerov a štýlov, ktoré sa neustále vyvíjajú a dopĺňajú. Geštalkoučing (ktorý robím aj ja) funguje na rovnocennom vzťahu dvoch partnerov, založenom na dôvere a otvorenosti navzájom i k sebe samým. Geštaltkoučing posilňuje prehĺbenie uvedomenia v prítomnom okamihu – myšlienok, emócií i telesných pocitov. Vedomie (ale aj prijatie) toho čo sa deje tu a teraz, nám dáva možnosť urobiť voľbu/rozhodnutie v živote.

Čo vám môže koučing priniesť 

* Spokojnosť v pracovnom a osobnom živote

* Vedomé rozhodnutie ako ísť ďalej

* Nachádzanie možností ako riešiť situáciu

* Jasné pomenovanie toho, čo potrebujete a chcete

* Zorientovanie sa v tom, čo je pre vás dôležité 

* Objavenie nevyhovujúcich vzorcov správania sa (kruh) a ich nahradenie

* Sebauvedomenie

Kto je kouč? 

Pod pojmom kouč, sa skrýva mnoho významov, ale ten pravý význam je sprievodca  druhého človeka na ceste ku zmene. Najviac to vystihuje výrok Goldsmitha Marshalla „.... keď sprievodca dobre odvedie svoju prácu, ľudia si povedia  „urobili sme to sami“. Kouč nie je radca/mentor, ani  psychológ, nehodnotí, nekritizuje, „iba“ vytvára bezpečné a zároveň podnetné prostredie, kde si môžete nájsť vlastné odpovede.

Etické zásady, ktoré kouči dodržujú, nájdete tu www.koucovia.sk

 

Ako prebieha koučing

 

Koučing trvá 50 minút a prebieha ako rozhovor dvoch rovnocenných partnerov. 

Koľko to stojí 

Cena sa pohybuje v rozmedzí 25 - 50 euro. V prípade nepriaznivej životnej situácie dávam priestor na dohodu o cene.

Kedy sa dostaví efekt

Kouči odporúčajú minimálne 5 – 10 stretnutí v rozostupe maximálne 2 týždňe medzi stretnutiami. Je to otázka vzájomnej dohody a aj témy s ktoru prichádzate.

Čo už nie je koučing

NIE JE radenie, kouč neradí, ale sprevádza. NIE JE liečenie, ako je to v terapii, nevyhnutne nerozoberá minulosť, ale napoak snaží sa ponúkať progres vpred do budúcnosti. Pokiaľ sa stále trestáte za chyby z minulosti , obviňujete a nemáte dostatok sebadôvery, je vhodnejšia terapia.

Čo ak si s koučom nesadnem

Koučing je o vzťahu dvoch ľudí, ktorí spolu ladia a si dôverujú. Pokiaľ  si s koučom nesadnete, je to tak v poriadku, môžete to otvorene s koučom pomenovať. Každému vyhovuje niekto iný – niečo iné. 

Referencie


"S koučingom som bola veľmi spokojná. Pomohol mi zodpovedať otázky zo súkromného života, ktoré ma ťažili, pričom pôvodný zámer absolvovať koučing plynul najmä z profesionálnej oblasti. Moja koučka Majka bola príjemná, mala priateľský prístup, bola uvoľnená. Bola výborný poslucháč. Stretnutia ma viedli k hlbšiemu zamysleniu. Ak znova vzniknú v mojom živote momenty, keď budem potrebovať pošťuchnúť, znova sa obrátim na Majku." 

-- Janka, 30 rokov, Bratislava